FANDOM


מאמר ראשי תיאוריות על
סימן המצוקה
דיון ראשי
 תיאוריה תוסר במידה ו ... 
  1. מוצגת כשאלה, או כאפשרויות (להימנע מסימני שאלה, "אולי", "אני חושב", וכד').
  2. מתאימה יותר למאמר אחר.
  3. לא הגיונית או הוכחה כלא נכונה.
  4. מוכחת ע"י מקור רשמי, ומועברת למאמר הראשי.
  5. תיאורטית וחסרה ראיות שתומכות בטיעונים.
  6. כדי להגיב לתיאוריה (השתמש בדף השיחה).
  • לא כולל תגובות אשר הן תיאוריות בפני עצמן.
  • הסלעים השחורים המפוזרים ברחבי האי, בהם עשה שימוש ברנרד, יוכחו כמקור למחלה או לכוחות הריפוי של האי. נצטרך להשגיח מקרוב על אותם אנשים שהיו מעורבים בפרוייקט, ולבחון האם חל שינוי מסויים בהם, כיוון שזה נראה שאותם סלעים שחורים הוצגו כגורם חשוב.
  • סימן המצוקה התכוון להדגיש כמובן את המצוקה בה שרויים הניצולים, אך במבט מלמעלה, כיוון שהוא לא גמור, סימן המצוקה נראה כפנים כעוסות ומיואשות. אולי הסימן יצור רגשות כאלו אצל ניצולים אחרים, במידה ומטוס נוסף יתרסק על האי.
  • הסימן הלא גמור דומה באופן מקרי לסימן המהבהב (|:<) במחשב תחנת הברבור. ייתכן ומדובר ברמיזה לחוברות הקומיקס, השומרים. הדרך בה המצלמה מתרחקת מסימן המצוקה דומה לדרך בה המצלמה מתרחקת מסימן הסמיילי על אדמת מאדים בחוברת מספר 9 של השומרים.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

ברחבי אתר Wikia

ויקי אקראית