FANDOM


Sos.jpg

סימן המצוקה של ברנרד על החוף

סימן המצוקה היה רעיון שהעלה ברנרד, בפרק "אות מצוקה". הוא יזם מהלך ליצור סימן ענק על החוף, בצורת האותיות האנגליות אס.או.אס. רוחבו הכולל של הסימן היה כשנים-עשר מטרים, והוא הורכב מסלעים שחורים, הנמצאים באיזור בו זרמה בעבר לבה, פנימה אל תוך האי. אולם, מלאכת היצירה הופסקה עוד לפני השלמת האות הראשונה, אס, כיוון שהחבורה שעזרה לברנרד ליצור את הסימן התייאשה מאופן ההתנהגות שלו כלפם, והחליטה לנטוש את העבודה. ברנרד וויתר גם הוא לבסוף על הרעיון, כאשר רוז הסבירה לו שהיא מעוניינת להישאר על האי.

ביחד עם ערימת הסלעים הנמצאת בקרבתו, החלק הגמור של סימן המצוקה מזכיר סימן של סמיילי כועס, הדומה לסימן המהבהב בצג מחשב תחנת הברבור.

רוז הזכירה את הסימן שוב בפרקים "מבעד למראה", כאשר היא עזבה את ברנרד במחנה החוף והלכה לכיוון מגדל השידור עם יתר הניצולים, בעוד שהוא נשאר מאחור עם ג'ין וסעיד במטרה להוציא לפועל את תוכנית המארב לצוות האחרים שהתכוון לפלוש לחוף. היא שאלה אותו בציניות אם הוא יצטרף אליהם, במידה ותסכים לעזור לו ליצור מחדש את סימן המצוקה.


הניצולים אשר היו מעורבים במיזם עריכה

להלן רשימה של כל האנשים הידועים שעזרו במלאכת יצירת סימן המצוקה

תמונה שם תפקיד תיאור
Bernard headshot.jpg
ברנרד יוזם הפרוייקט חשב על הרעיון במקור
Richard.jpg
ריצ'ארד עוזר עזר ביישום הרעיון
Hurley-mini.jpg
הארלי עוזר היה מהראשונים אשר תמכו במיזם
Jin-mini.jpg
ג'ין עוזר ניסה לעזור,למרות שלא הבין שום מילה ממה שברנרד ביקש
Wayne-Mini.jpg
BenMerdock-Mini.jpg
Lisa-mini.jpg
Rofl-mini.jpg
ללא שם עזרו כמה ניצולים לא ידועים אשר עזרו במלאכת יצירת המיזם

שאלות שלא נענו עריכה

אירועים מסתוריים
  1. אין לענות פה על השאלות.
  2. השאלות צריכות להיות פתוחות וניטראליות: לא להציע תשובה.
לתיאוריות של צופים בנוגע לשאלות אלו, ראה: תיאוריות


  • האם האותיות עדיין מוטבעות על החול בחוף?
    • בהנחה שכן, האם יכול סימן המצוקה הלא גמור להיראות ע"י כלי טיס שעובר מעליו?

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

ברחבי אתר Wikia

ויקי אקראית