FANDOM


משפטים ומילים חוזרות הם מילים, ביטוים או הבעות שמזוהים על ידי חזרתם שוב ושוב בסדרה.

ביטוייםעריכה

 • א' עד ו'
  • "אבא?"
  • "אחד, שתיים, שלוש, ארבע, חמש."
  • "אין דבר כזה 'צירוף מקרים' בגורל"
  • "איפה אנחנו?"
  • "איש טוב", "אישיות רעה", וכו'.
  • "אל תגיד/י את שמו/ה"
  • "אל תגיד לי מה אני לא יכול לעשות"
  • "אני לא הולך לשום מקום איתך."
  • "אנחנו החבר'ה הטובים"
  • "אנחנו חייבים לחזור!"
  • "אנשים הלא נכונים בשביל משימה זו"
  • "את/ה יכול/ה ללכת עכשיו."
  • "את/ה לא יכול/ה לעזור לי!"
  • "אתה יוצר את המזל שלך"
  • "את/ה שלנו"
  • "בוא/ו נלך"
  • "בוא/ו נעשה את זה"
  • "בדרך שלי"
  • "גורל"/"חופש ביטוי"
  • "האם את/ה הוא??"
  • "האמין/י בי"
  • "האל עוזר לכולנו"
  • "השריף החדש"
  • "הנה הקו"
 • ז' עד ל'
  • "זה לא עובד ככה."
  • "זה זינוק לגורל."
  • "זה לא אמיתי,שום דבר מזה."
  • "זה היה לפני זמן רב"
  • "זה הנפש"
  • "חזור!"
  • "חבוב"
  • "חכה,מה?"
  • "יש כאן מספיק"
  • "כל אדם לעצמו"
  • "לבד"
  • "לרוץ כאילו השטן רודף אחריך"
  • "לתקן אנשים/דברים"
  • "לחיות ביחד, למות לבד."
  • "לעולם תגיד לעולם"
  • "לא האוייב"
  • "לך מפה"
  • "למה אתה שואל אותי את השאלה הזאת?"
 • מ' עד צ'
  • "מיוחד"
  • "מה איש השלג אמר לשני?"
  • "מה את/ה עושה כאן?"
  • "מה עשית/ה?"
  • "מה חוסה בצילו של הפסל?"
  • "מה שקרה,קרה"
  • "מה שאתה חושב שאני, אני לא"
  • "מי אתם אנשים?"
  • "מצא את דרכך"
  • "נראה אותך בחיים אחרים"
  • "נראה אותך בצד השני"
  • "נקה את הבלאגן הזה"
  • "עבודה לעשות"
  • "פחדן"
  • "פתח את הדלת הארורה!"
 • ק' עד ת'
  • "ראיתי מספיק."
  • "רוצח/הורג"
  • "שלום לך בעצמך"

משפטים ו/או מילים חוזרות אצל דמויותעריכה

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

ברחבי אתר Wikia

ויקי אקראית