FANDOM


Update מאמר זה עובר עדכון
מאמר זה עובר עדכון עקב הוספת תמונות ו\או הוספת נתונים.
Update
Huntingpartycap632

האחרים, המונהגים על ידי טום, מציגים את מספרם הרב לג'ק, סוייר ולוק

3x23 AtGunpoint

משימתם הגדולה האחרונה של האחרים, אשר בעקבותיה נאלצו לסגת לתקופה קצרה

Alperthelp

האחרים, המונהגים על ידי ריצ'ארד, חוזרים מתקופת הבידוד במטרה להציל את בן מידיהם של שכירי החרב

משימות האחרים הינם משימות שונות אותם מבצעים חברי קבוצת האחרים. משימות אלו כוללות בין היתר תקיפות ופשיטות, כמו למשל אירוע חטיפתו של וולט ("יציאת מצרים, חלק 1"), או הפשיטה על מחנה החוף. (" מבעד למראה") טיב המשימות הללו תואר בצורה הטובה ביותר על ידי אנה לוסיה (ניצולה מחלקה האחורי של טיסת אושיאניק 815) אשר הרגישה פגועה אישית מהאחרים. ("ננטשה") משימת אחרים כוללת בדרך כלל את בן, ריצ'ארד, טום וכן חברים אחרים אשר פעלו בשורות הניצולים כסוכני "חפרפרת" או כמרגלים.

אנה לוסיה: הם באו בלילה הראשון שלנו כאן ולקחו שלושה מאיתנו. במהלך השבועיים הבאים לא קרה כלום, ואז הם הגיעו שוב ולקחו תשעה נוספים. הם חכמים והם חיות אדם, והם יכולים להיות בכל מקום ובכל זמן. כעת אנו עוברים דרך הג'ונגל - השייך להם - רק בכדי שתוכלו להציל את החבר הבור שלכם. ואם אתם חושבים שאקדח אחד וקליע אחד יוכלו לעצור בעדם - חישבו שוב. אז סיתמו את פיותיכם והמשכיו לנוע.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

ברחבי אתר Wikia

ויקי אקראית