Fandom

Lost

מועדון הספר/Theories

< מועדון הספר

637דפים באתר זה
Add New Page
שיחה0 Share

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

מאמר ראשי תיאוריות על
מועדון הספר
דיון ראשי
 תיאוריה תוסר במידה ו ... 
  1. מוצגת כשאלה, או כאפשרויות (להימנע מסימני שאלה, "אולי", "אני חושב", וכד').
  2. מתאימה יותר למאמר אחר.
  3. לא הגיונית או הוכחה כלא נכונה.
  4. מוכחת ע"י מקור רשמי, ומועברת למאמר הראשי.
  5. תיאורטית וחסרה ראיות שתומכות בטיעונים.
  6. כדי להגיב לתיאוריה (השתמש בדף השיחה).
  • לא כולל תגובות אשר הן תיאוריות בפני עצמן.
  • אם לשפוט מהעוינות הנובעת מאדם כלפי הספר המדובר בדיון, הרי שלדיון הזה אין שום קשר לשאר הדיונים. בן היה יודע את התאריך של הדיון הרגיל, והיה מפגין נוכחות כיוון שהוא קרא את הספר. הדיון בעצם הוא דיון בו אספה ג'ולייט חברים במטרה לקשור קשר להדיח את בן כמנהיג האחרים, כיוון שזה היה היום למחרת היום בו גילתה שאחותה חיה ושבן לא היה מוכן לתת לה לעזוב.

ברחבי אתר Wikia

ויקי אקראית