FANDOM


אודות המילהעריכה

חבוב (תרגום מאנגלית: dude), הינה מילה השגורה תמיד בפיו של הארלי אשר נוהג להשתמש בה רבות בפניותיו לאנשים.

תרגום המילה מאנגלית לחבוב אינו מדויק במיוחד, תרגומה העברי של המילה dude הינו גַּנְדְּרָן או בָּחוּר, ותרגום המילה לחבוב הופיע בעיקר בתרגומים לפרקי הסדרה

אבודים שהופיעו ברשת האינטרנט, אף על פי כן מעריצים רבים של הסדרה ממשיכים להגות את המילה כ'חבוב'.

מח"ל (מספר חבובים לפרק) של הארלי עריכה

הטבלה הבאה מציגה כמה פעמים הארלי אומר "חבוב" בכל אחד מהפרקים.

הפרקים שצבעם בצבע צהוב הם פרקים מרכזיים על הארלי. בפרקים שמסומנים ב "-" הארלי לא מופיע.

פרק 1 פרק 2 פרק 3 פרק 4 פרק 5 פרק 6 פרק 7 פרק 8 פרק 9 פרק 10 פרק 11 פרק 12 פרק 13 פרק 14 פרק 15 פרק 16 פרק 17 פרק 18 פרק 19 פרק 20 פרק 21 פרק 22 פרק 23 פרק 24 סה"כ ממוצע מח"ל
עונה 1 1 4 4 3 0 1 7 2 8 4 1 0 6 2 1 1 1 14 1 1 2 0 5 5 73 3.0
עונה 2 3 0 3 11 1 0 - 1 0 - 4 1 2 4 0 1 4 2 2 3 0 1 1 44 2.0
עונה 3 - - 3 0 2 - - 6 - 17 3 - - 9 8 1 14 2 1 1 2 3 72 4.8
פיסות חסרות - 1 - - - - 1 - - - 2 - - 4 1.3
עונה 4 8 1 2 1 - 0 0 0 1 0 4 4 7 28 2.3
עונה 5 3 8 - 1 - 2 6 0 4 0 1 - 13 1 3 0 5 47 3.4
עונה 6 9 3 2 2 14 - 7 - 2 0 1 5 45 3.0

דמויות אחרות שאמרו חבובעריכה

ראה גםעריכה

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

ברחבי אתר Wikia

ויקי אקראית