Fandom

Lost

הפסל של תאורט/Theories

< הפסל של תאורט

637דפים באתר זה
Add New Page
שיחה0 Share

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

מאמר ראשי תיאוריות על
הפסל של תאורט
דיון ראשי
 תיאוריה תוסר במידה ו ... 
 1. מוצגת כשאלה, או כאפשרויות (להימנע מסימני שאלה, "אולי", "אני חושב", וכד').
 2. מתאימה יותר למאמר אחר.
 3. לא הגיונית או הוכחה כלא נכונה.
 4. מוכחת ע"י מקור רשמי, ומועברת למאמר הראשי.
 5. תיאורטית וחסרה ראיות שתומכות בטיעונים.
 6. כדי להגיב לתיאוריה (השתמש בדף השיחה).
 • לא כולל תגובות אשר הן תיאוריות בפני עצמן.

זהות הפסלעריכה

 • הפסל הוא של תאורט - האלה המגנה על ההריון והילודה.
  • זה מסביר את הבעיה שנשים בהריון מתו: שכשהיא נשברה, בעיית ההריון באי התחילה.

איך הפסל נשבר? עריכה

תופעות טבעעריכה

 • היה צונאמי שכנראה שבר חלק מהפסל.
  • זה מסביר את סימני המים שנראים על רגל הפסל בשנת 2004.
 • היה הוריקן שכנראה שבר חלק מהפסל.
 • קרתה רעידת אדמה שכנראה שבר חלק מהפסל.

שונותעריכה

 • האחרים פוצצו את הפסל, משתמשים בחלק מהדינמיט מהסלע השחור.
 • היריב של ג'ייקוב שבר את הפסל, מקום מגורו של ג'ייקוב, בעקבות כעסו על יריבו.
 • הפסל אחראי על הפיריון באי. דמות שרוצה למנוע מאנשים להתרבות על האי שברה או העלימה את רוב חלקי הפסל כדי שהנשים שייכנסו להירון על האי תמותנה.

ב2004, היכן שאר הפסל?עריכה

 • כשהפסל נשבר, שאר חלקי הפסל נפלו אל הים:
  • וטבעו
  • ונסחפו למקום אחר באי
 • שאר חלקי הפסל נפלו אל מאחורי הפסל, אל תוך הג'ונגל.
 • שאר חלקי הפסל התפוצצו ושאריותם נמצאים ליד רגל הפסל.

ברחבי אתר Wikia

ויקי אקראית