FANDOM


 • שם הסדרה בקוריאנית 로스트
 • משודר ע"י KBS (Korean Broadcasting System)
 • זמן שידור ימי ראשון ב11:25 pm
 • דיבוב כן
 • כתוביות לא

שמות הפרקיםעריכה

להלן שמות הפרקים בקוריאנית (בסוגריים - תרגום חופשי של שם הפרק מקוריאנית לאנגלית)

עונה 1עריכה

 1. 비밀의 섬 ("Island of Secret") – "פיילוט, חלק 1"
 2. 공포의 시작 ("Start of Fear") – "פיילוט, חלק 2"
 3. 망각의 섬 ("Island of a Forgetfulness") – "טאבולה ראסה"
 4. Walkabout – "הליכה"
 5. 하얀 토끼 ("White Rabbit") – "ארנב לבן"
 6. 해 뜨는 집 ("House of the Rising Sun") – "בית השמש העולה"
 7. 나방 ("The Moth")– "העש"
 8. 협잡의 달인 ("An Expert in Trickery") – "איש ההונאה"
 9. 고독 ("Loneliness") – "בידוד"
 10. 예정된 미스테리 ("Predeterminate Mystery") – "גודל על ידי אחר"
 11. 아버지와 아들 ("Father and Son") – "לכל הבוקרים הטובים ביותר יש בעיות-אב"
 12. 의문의 손가방 ("Briefcase of Doubt") – "מה שזה (התיק) לא יהיה"
 13. 금단의 열매 ("Fruit of Prohibition") – "לבבות ומחשבות"
 14. 아주특별한 아이 ("Quite Special Child") – "מיוחד"
 15. 귀환 ("Return") – "השיבה הביתה"
 16. 정글의 법칙 ("Law of Jungle") – "מחוץ לחוק"
 17. 가슴앓이 ("Heart Burn")– " ...בתרגום"
 18. 저주받은 숫자 ("The Cursed Number") – "מספרים"
 19. 비정한 아버지 ("The Cold-Hearted Father") – "אל מתוך המכונה"
 20. 생과 사 ("Life and Death") – "אל תפגע"
 21. 숨겨진 진실 ("The Hidden Truth") – "טובת הכלל"
 22. 천의 얼굴을 가진 여자 ("Woman of Thousand Faces") – "נולדה לברוח"
 23. 무인도 탈출 1 ("Escape from Desert Island 1") – "יציאת מצרים, חלק 1"
 24. 무인도 탈출 2 ("Escape from Desert Island 2") – "יציאת מצרים, חלקים 2 ו-3"
 25. 무인도 탈출 3 (최종회) ("Escape from Desert Island 3 (Finale)") – "יציאת מצרים, חלקים 2 ו-3"

עונה 2עריכה

 1. 과학이냐 신앙이냐 ("Science or Faith") – "איש מדע, איש אמונה"
 2. 표류 ("Drift") – "נסחפים בזרם"
 3. 오리엔테이션 ("Orientation") – "התמצאות"
 4. 공공의 적 ("Public Enemy") – "כולם שונאים את הוגו"
 5. 결혼반지 ("Wedding Band") – "...ונמצא"
 6. 버림받은 사람들 ("The Forsaken") – "ננטשה"
 7. 48일간의 생존 기록 ("Existence Recording in 48 Days") – "48 הימים האחרים"
 8. 일촉즉발 ("Touch and Go") – "התנגשות"
 9. 아버지와 딸 ("Father and Daughter") – "מה קייט עשתה"
 10. 시편 23장 ("The 23rd Psalm") – "מזמור כ"ג"
 11. 헌팅 파티 ("The Hunting Party") – "קבוצת הצייד"
 12. 불+물 ("Fire + Water") – "אש + מים"
 13. 장타 날리기 ("Long Hit") – "ההונאה הגדולה"
 14. 정체불명 ("Unidentified") – "אחד מהם"
 15. 되찾은 기억 ("The Recalled Memory") – "חופשת לידה"
 16. 뜻밖의 임신 ("Unexpected Pregnancy") – "האמת כולה"
 17. 감금 ("Confinement") – "נעילה"
 18. 데이브 ("Dave") – "דייב"
 19. S.O.S. – "אות מצוקה"
 20. 우연 혹은 운명 ("Accident or Fate") – "שניים לדרך"
 21. ? – "?"
 22. 3분 ("3 Minutes") – "שלוש דקות"
 23. 진실게임 1부 ("Truth Game 1") – "לחיות ביחד, למות לבד, חלקים 1 ו-2"
 24. 진실게임 2부 (최종회) ("Truth Game 2 (Finale)") – "לחיות ביחד, למות לבד, חלקים 1 ו-2"

עונה 3עריכה

 1. 두 도시 이야기 ("A Tale of Two Cities") – "בין שתי ערים"
 2. 유리 발레리나 ("The Glass Ballerina") – "בלרינת הזכוכית"
 3. 농부와 사냥꾼 ("Farmer and Hunter") – "הנחיות נוספות"
 4. 생존법칙 ("Law of The Survival") – "כל אדם לעצמו"
 5. 고해성사 ("Sacrament of Confession") – "מחיר החיים"
 6. 결혼서약 ("Marriage Vow") – "אני מסכימה"
 7. 미틀로스 생명과학 ("Mittelos Bioscience") – "לא בפורטלנד"
 8. 예언 ("Prophecy") – "הבזקים אל מול עינייך"
 9. 낯선 곳의 이방인 ("Stranger in a Strange Land") – "גר בארץ נוכרייה"
 10. 트리시아 다나카의 죽음 ("The Death of Tricia Tanaka") – "טרישה טאנקה מתה"
 11. 77 ("77") – "הקלד 77"
 12. 뜻밖의 만남 ("Stumble Across") – "משלוח אוויר"
 13. 탈라하시에서 온 남자 ("The Man from Tallahassee") – "האיש מטלהאסי"
 14. 엑스포제 ("Exposé") – "חשיפה"
 15. 버림받은 사람들 ("The Forsaken") – "נותרה מאחור"
 16. 초대받지 않은 손님 ("An Uninvited Guest") – "אחת מאיתנו"
 17. 딜레마 ("Dilemma") – "מלכוד-22"
 18. D.O.C. ("D.O.C.") – "D.O.C."
 19. 아버지를 죽여라 ("Kill Your Own Father") – "תא המעצר"
 20. 제이콥 ("Jacob") – "האדם מאחורי הפרגוד"
 21. 자살 임무 ("Suicide Mission") – "מצעד הלהיטים"
 22. 거울 해치 1부 ("Looking Glass Hatch 1") – "מבעד למראה, חלקים 1 ו-2"
 23. 거울 해치 2부 ("Looking Glass Hatch 2") – ""

עונה 4עריכה

 1. 종말의 시작 ("The Beginning of the End") – "תחילת הסוף"
 2. 전원 사망 ("Altogether Dead") – "אושרו כמתים"


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

ברחבי אתר Wikia

ויקי אקראית