FANDOM


ראה גם: אבודימפדיה:שימושון

באבודימפדיה ישנן תבניות רבות, להלן רשימה שלהן ודרכי השימוש בהן.

תבניות דף

שימוש תצוגה תיאור
{{עריכה}} הצג/בשימוש מסמנת מאמר (או חלק ממאמר) שנמצא בבלאגן וזקוק לשיכתוב ו\או הגהה.
{{שינוי שם|<שם חדש>}} הצג/בשימוש נועד להציע שינוי שם למאמר
{{בנייה}} הצג/בשימוש מסמנת מאמרים חדשים בעיקר, שהמידע בהם משתנה במהירות.
{{עדכון}} הצג/בשימוש מיועדת למאמרים שעוברים עדכון על ידי משתמש מסוים. עדיף לא לערוך דפים אלו.
{{הרחב}} הצג/בשימוש מיועדת לסימון מאמרים הדרושים להרחבה.
{{מומלץ}} הצג/בשימוש למאמרים שנכנסו למאמר השבוע.
{{מחיקה|<סיבה>}} הצג/בשימוש לא קיימת עדיין (בקרוב).
{{דיון}} הצג/בשימוש לא קיימת עדיין (בקרוב).

תבניות תוכן

שימוש תצוגה תיאור
{{הכוונה}} הצג/בשימוש משמשת לייחוד דפי הכוונה.
{{מעריצים}} הצג/בשימוש מסמנת תוכן שנוצר על ידי מעריצים.
{{מצא את 815}} הצג/בשימוש מאמרים הקשורים למצא את 815.
{{חווית אבודים}} הצג/בשימוש מאמרים הקשורים לחווית אבודים.
{{תיאוריהכותרת}} הצג/בשימוש מיועדת לדפי תיאוריה
{{פרויקט הגיוס של דהארמה}} הצג/בשימוש מאמרים הקשורים לפרוייקט של יוזמת דהארמה.
{{תפריטהדרךהביתה}} הצג/בשימוש מאמרים הקשורים למשחק המחשב אבודים: הדרך הביתה.
{{אזהרה}} הצג/בשימוש בשימוש עבור מאמרים עם שפה בוטה.
{{הערת תוכן}} הצג/בשימוש עבור דפים אשר לא הוכחה רשמיות התוכן שלהם.

תבניות סגנון ועריכה

שימוש תצוגה תיאור
{{נקה}} הצג/בשימוש מכניסה את הקוד: <div style="clear:both">. נועדה לעזור לתיבות לא לעלות אחת על השנייה.
{{פרק|<מספר פרק>x<מספר עונה>}} הצג/בשימוש הכנסת שמות הפרקים בצורה מהירה.
{{ראשי|<שם המאמר>}} הצג/בשימוש כדי לקשר מאמר ראשי לנושא.
{{ציטטה|צפה בתבנית לפרטים נוספים}} הצג/בשימוש ליצירת ציטוטים בתוך מסגרת.
{{שיחה|צפה בתבנית ציטטה לפרטים נוספים}} הצג/בשימוש ליצירת ציטוטי שיחה בתוך מסגרת. כמו ציטטה, רק ללא הדובר.
{{ציטטה2|צפה בתבנית לפרטים נוספים}} הצג/בשימוש ליצירת ציטוטים בתוך מסגרת, ללא רווח שורה בין הציטוט לדובר.
{{הפניה|<שם ערך>}} או
{{הפניה|<מספר פרק>x<מספר עונה>}}
הצג/בשימוש קיצור רישום להפניות שונות.

תבניות תיבת מידע

תבניות תיבת מידע דורשים יותר כתיבה משאר התבניות, ראה עזרה בדפי התבנית.

שימוש תצוגה תיאור
{{תיבת שחקנים|צפה בתבנית לפרטים נוספים}} הצג/בשימוש תיבה לדמות (זכר).
{{תיבת שחקניות|צפה בתבנית לפרטים נוספים}} הצג/בשימוש תיבה לדמות (נקבה).
{{תיבת פרק|צפה בתבנית לפרטים נוספים}} הצג/בשימוש תיבה לפרק.
{{קרב|צפה בתבנית לפרטים נוספים}} הצג/בשימוש תיבה למאבק.
{{תיבה סרטון|צפה בתבנית לפרטים נוספים}} הצג/בשימוש תיבה לסרטון של דהארמה.
{{תיבת קבוצה|צפה בתבנית לפרטים נוספים}} הצג/בשימוש תיבה לקבוצה.
{{תיבה מקום זכר|צפה בתבנית לפרטים נוספים}} הצג/בשימוש תיבה למקום (זכר).
{{תיבה מקום נקבה|צפה בתבנית לפרטים נוספים}} הצג/בשימוש תיבה למקום (נקבה).
{{תיבה מקום רבים|צפה בתבנית לפרטים נוספים}} הצג/בשימוש תיבה למקום (רבים).
{{תיבה רכב|צפה בתבנית לפרטים נוספים}} הצג/בשימוש תיבה לכלי רכב.
{{תיבה עצם זכר|צפה בתבנית לפרטים נוספים}} הצג/בשימוש תיבה לפריט (זכר).
{{תיבה עצם נקבה|צפה בתבנית לפרטים נוספים}} הצג/בשימוש תיבה לפריט (נקבה).
{{תיבה התרסקות|צפה בתבנית לפרטים נוספים}} הצג/בשימוש תיבת למטוס שהתרסק.
{{תיבת תקציר|צפה בתבנית לפרטים נוספים}} הצג/בשימוש תיבה לפרק ספיישל.
{{תיבת עונה|צפה בתבנית לפרטים נוספים}} הצג/בשימוש תיבה לעונה.
{{תיבת פרק משחק|צפה בתבנית לפרטים נוספים}} הצג/בשימוש תיבה לפרק במשחק מחשב.
{{מידע אלבום|צפה בתבנית לפרטים נוספים}} הצג/בשימוש לתיאור אלבום מוזיקלי.
{{תיבה אנשי צוות|צפה בתבנית לפרטים נוספים}} הצג/בשימוש לא קיימת עדיין (בקרוב).
{{תיבה צוות שחקנים|צפה בתבנית לפרטים נוספים}} הצג/בשימוש לא קיימת עדיין (בקרוב).

תבניות תפריטי ניווט

תפריטים מוכנסים בתחתית הדף, אלא אם צוין אחרת.

שימוש תצוגה תיאור
{{ניווט קבוצות|צפה בתבנית לפרטים נוספים}} הצג/בשימוש תפריט מוחבא, בסיס לכל התפריטים.
{{תפריטעונה1}} הצג/בשימוש תפריט למאמרים של הפרקים של עונה 1. מוכנס בתחילת הערך.
{{תפריטעונה2}} הצג/בשימוש תפריט למאמרים של הפרקים של עונה 2. מוכנס בתחילת הערך.
{{תפריטעונה3}} הצג/בשימוש תפריט למאמרים של הפרקים של עונה 3. מוכנס בתחילת הערך.
{{תפריטעונה4}} הצג/בשימוש תפריט למאמרים של הפרקים של עונה 4. מוכנס בתחילת הערך.
{{תפריטעונה5}} הצג/בשימוש תפריט למאמרים של הפרקים של עונה 5. מוכנס בתחילת הערך.
{{תפריטעונה6}} הצג/בשימוש לא קיימת עדיין (בקרוב).
{{תפריטדמיותראשיות}} הצג/בשימוש לדף של דמות ראשית.
{{תפריט-משניות}} הצג/בשימוש לדף של דמות משנית.
{{תפריטשערים}} הצג/בשימוש לדף שער.
{{תפריט-מקומות}} הצג/בשימוש לדף עם מידע על מקום.
{{תפריט-מיסתורין באי}} הצג/בשימוש תפריט לאירועים שאין להם הסבר.
{{תפריט-יוזמתדהארמה}} הצג/בשימוש תפריט לדף של דמות השייכת ליוזמת דהארמה.
{{תפריט-הקהנה}} הצג/בשימוש תפריט לדף של דמות השייכת לצוות הקהנה.
{{תפריט-טיסה815}} הצג/בשימוש תפריט לדף של דמות השייכת לטיסה 815.
{{תפריט-אג'ירה}} הצג/בשימוש תפריט לדף של דמות השייכת לטיסה 316.
{{המספרים}} הצג/בשימוש תפריט לדף עם מדיע הקשור למספרים.
{{תפריט-שאלות שלא נענו}} הצג/בשימוש תפריט לחלק של השאלות שלא נענו. מוכנס מתחת לכותרת המתאימה.
{{תפריטהאחרים}} הצג/בשימוש תפריט לדף של דמות השייכת לאחרים.
{{מדינות}} הצג/בשימוש תפריט למדינות שמשדרות את אבודים.
{{תפריט-טכניקות ספרותיות}} הצג/בשימוש תפריט לחלק של הטכניקות הספרותיות. מוכנס מתחת לכותרת המתאימה.
{{תפריט-ניתוח העלילה}} הצג/בשימוש תפריט לחלק של ניתוח העלילה. מוכנס מתחת לכותרת המתאימה.
{{תפריט-אזכורים תרבותיים}} הצג/בשימוש תפריט לחלק של האזכורים התרבותיים. מוכנס מתחת לכותרת המתאימה.
{{תפריט-מוטיבים חוזרים}} הצג/בשימוש תפריט לחלק של המוטיבים החוזרים. מוכנס מתחת לכותרת המתאימה.
{{תפריט-חיות}} הצג/בשימוש לא קיימת עדיין (בקרוב).
{{תפריט-צוות השחקנים}} הצג/בשימוש לא קיימת עדיין (בקרוב).
{{תפריט-אנשי צוות}} הצג/בשימוש תפריט לדף של איש צוות.

תבניות תפריטי ניווט לדמויות

שימוש תצוגה תיאור
{{תפריט-ג'ייקוב}} הצג/בשימוש לדפים הקשורים לג'ייקוב.
{{תפריט-דזמונד}} הצג/בשימוש ללדפים הקשורים לדזמונד יום.
{{תפריט-לוק}} הצג/בשימוש לדפים הקשורים לג'ון לוק.
{{תפריט-קלייר}} הצג/בשימוש לדפים הקשורים לקלייר ליטלטון.
{{תפריט-מייקל}} הצג/בשימוש לדפים הקשורים למייקל דוסון.
{{תפריט-קייט}} הצג/בשימוש לדפים הקשורים לקייט אוסטין.
{{תפריט-ליבי}} הצג/בשימוש לדפים הקשורים לליבי.
{{תפריט-פאראדיי}} הצג/בשימוש לדפים הקשורים לדניאל פאראדיי.
{{תפריט-אלואיז}} הצג/בשימוש לדפים הקשורים לאלואיז הוקינג.
{{תפריט-אנהלוסיה}} הצג/בשימוש לדפים הקשורים לאנה לוסיה קורטז.
{{תפריט-ג'ק}} הצג/בשימוש לא קיימת עדיין (בקרוב).
{{תפריט-סוייר}} הצג/בשימוש לא קיימת עדיין (בקרוב).

תבניות מנהלים

שימוש תצוגה תיאור
{{מוגן}} הצג/בשימוש לסימון דפים מוגנים בפני השחתה.

תבניות תמונה

לא קיימות עדיין

תבניות דפי שיחה

שימוש תצוגה תיאור
{{רעיון}} הצג/בשימוש להעלות רעיון.
{{כן}} הצג/בשימוש להסכים או "כן".
{{לא}} הצג/בשימוש לא להסכים או "לא".
{{ניטראלי}} הצג/בשימוש להביע עמדה ניטראלית.
{{שאלה}} הצג/בשימוש לשאלה.
{{תגובה}} הצג/בשימוש כדי להגיב.
{{הערה}} הצג/בשימוש להערה.
{{תנאי}} הצג/בשימוש להסכמה מותנית.

תבניות משתמשים

שימוש תצוגה תיאור
{{משתמש אבוד|צפה בתבנית לפרטים נוספים}} הצג/בשימוש תיבת תיאור לדף משתמש.
{{משתמשמאז|<תאריך הצטרפות>}} הצג/בשימוש מכניס מסגרת עם תאריך ההצטרפות של המשתמש לאבודימפדיה.
{{משתמשעריכות}} הצג/בשימוש תבנית המעדכנת את מספר העריכות בדף המשתמש באופן אוטומטי.
{{משתמש500עריכות}} הצג/בשימוש למשתמש שעשה 500 עריכות באבודימפדיה.
{{משתמש1000עריכות}} הצג/בשימוש למשתמש שעשה 1000 עריכות באבודימפדיה.
{{משתמש2000עריכות}} הצג/בשימוש למשתמש שעשה 2000 עריכות באבודימפדיה.
{{משתמש3000עריכות}} הצג/בשימוש למשתמש שעשה 3000 עריכות באבודימפדיה.
{{משתמש4000עריכות}} הצג/בשימוש למשתמש שעשה 4000 עריכות באבודימפדיה.

תבניות נוספות

שימוש תצוגה תיאור
{{תיבהחלקמיניפרק|צפה בתבנית לפרטים נוספים}} הצג/בשימוש תיבת פרק לפרקי המיני.
{{תיבהחלק פרקפלאשבק|צפה בתבנית לפרטים נוספים}} הצג/בשימוש תיבת פרק לדף העונה לפרקים שהם פלאשבק.
{{תיבהחלק פרקפלאשפרווורד|צפה בתבנית לפרטים נוספים}} הצג/בשימוש תיבת פרק לדף העונה לפרקים שהם פלאשפורוורד.
{{תיבהחלק משימותהקהנה|צפה בתבנית לפרטים נוספים}} הצג/בשימוש תיבה לדף משימות הקהנה.
{{תיבהחלק משימותהאחרים|צפה בתבנית לפרטים נוספים}} הצג/בשימוש תיבה לדף משימות האחרים.
{{תיבהחלק משימותהניצולים|צפה בתבנית לפרטים נוספים}} הצג/בשימוש תיבה לדף משימות הניצולים.
{{תיבהחלק תחנת דהארמה|צפה בתבנית לפרטים נוספים}} הצג/בשימוש תיבה לדף תחנות יוזמת דהארמה.


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

ברחבי אתר Wikia

ויקי אקראית