FANDOM


נא הקפידו לקרוא את הדברים האמורים כאן ולעבוד לפי הכללים והעקרונות כאן ע"מ שיהיה נח ומהנה יותר למצוא ולקרוא ערכים באבודימפדיה.


כותרות של ערכים חדשים עריכה

יחיד לעומת רבים עריכה

 • כותרות של ערכים יופיעו בלשון יחיד בלבד (לדוגמא: שם הערך יהיה סדרה ולא סדרות).
 • אם לשון הרבים חיונית ניתן להשתמש בלשון רבים, אך לא בלשון רבים ויחיד גם יחד (לדוגמא: בערכי תחנות יוזמת דאהרמה נשתמש בתחנות ולא בתחנה או בפלאשבקים, נשתמש בפלאשבקים ולא בפלאשבק).
 • כותרות של קטגוריות יהיו תמיד בלשון רבים

סמלים עריכה

 • מערכת ויקיטקסט לא מסתדרת טוב עם סמלים (תווים שאינם אותיות ומספרים) לכן השתדלו להמעיט את השימוש בהם ככל האפשר (לדוגמא: במקום להשתמש ב& השתמשו ב-ו).

פישוט המשפטים עריכה

 • המנעו ככל האפשר מלהשתמש במילה אבודים בכותרות, כולם יודעים שרבודימפדיה מדבר על סדרה זאת, לא צריך לציין זאת שוב. השתמשו במילה אבודים בכותרות רק כאשר אין אפשרות אחרת.

אותיות ראשיות (Capitalization) עריכה

 • כאשר משתמשים במילים באנגלית, המילים יתחילו באותיות ראשיות רק בשמות או כותרים, בכפוף לכללי השפה האנגלית.


תכנים של ערכים עריכה

זכר ונקבה עריכה

 • הקפידו להשתמש בצירופים נכונים לזכרים ולנקבות (לדוגמא: לנקבות הן הלכו ולא הם הלכו).
 • אנשים רבים נוהגים לטעות במספור נכון לזכרים ולנקבות, השתדלו להקפיד על כך (לדוגמא: לנקבות ארבע הנשים ולא ארבעת הנשים).

קישורים לערכים פנימיים עריכה

 • כאשר יש מילה הקשורה לסדרה אבודים הקפידו להופכה לקישור פנימי שבלחיצה עליו יועברו לערך על המילה, קישור פנימי ניתן לבצע ע"י הוספת [[ ו- ]] משני צידי המילה (לדוגמא: לאחר מכן קייט הלכה).

סיווג ערכים עריכה

 • הקפידו לסווג ערכים ע"י ציון הנושא שלהם. עשו כך ע" לסווג ערכים: [[קטגוריה:כאן כיתבו את הקטגוריה הרצויה]] (לדוגמא: [[קטגוריה:אבודימפדיה]]).

איות ודקדוק עריכה

 • לפני שאתם מפרסמים ערכים, לחצו על "תצוגה מקדימה" ובדקו את עצמיכם, האם חלה טעות כלשהיא במה שרשמתם, אם כן תקנו אותה ולאחר מכן לחצו על "שמירה.

כתיבה בגוף שלישי עריכה

 • את הערכים כתבו בגוף שלישי ולא בגוף שני או ראשון
 • לדוגמא: משפט לא נכון: כשראינו את הדם של קלוין הבנו שדזמונד הרג אותו.
 • לדוגמא: משפט נכון: דזמונד הרג את קלוין בשוגג.

הקשרת הערך לאתר באנגלית עריכה

 • ע"מ שערכים בעברית יפנו לאותם ערכים ולהיפך באתר באנגלית הוסיפו את הפקודה הבאה: [[en:שם הערך]] (לדוגמא: לדף זה נוסיף את הפקודה [[en:Lostpedia:Manual_of_Style]])

ציון שמם האנגלי של ערכים עריכה

 • כאשר אתם רושמים ערכים על אנשים או מקומות הקפידו גם להוסיף את השם באנגלית, לדוגמא, על הערך המפלצת עשו כך: ...המפלצת (באנגלית: the monster)....

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

ברחבי אתר Wikia

ויקי אקראית